THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Thông báo tuyển dụng 2 nhân viên Xuất nhập khẩu Chuyên ngành:  Kinh Tế/ Quản Trị Kinh Doanh/Thương mại quốc tế.                I/ Tìm kiếm khách hàng mới, đối tác xuất nhập khẩu: II. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu: III. Chăm sóc khách hàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI

Công ty CP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành thông báo tuyển dụng 2 chuyên viên Tiếp thị Thương mại Chuyên ngành:  : Kinh Tế/Ngoại Thương/ Quản Trị Kinh Doanh. Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong lãnh vực tương đương ít nhất 1 năm.      I/ LẬP ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỔ TRƯỞNG ISO, HACCP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH         (CÔNG TY NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH) A/ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TỔ TRƯỞNG ISO, HACCP : 01 người (ưu tiên nữ) Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH         (CÔNG TY NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH)  A/ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT : 01 người (Nam/Nữ)   Trình độ học vấn: 12/12 trở lên Trình độ chuyên môn: Đại học