THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỔ TRƯỞNG ISO, HACCP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH

        (CÔNG TY NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH)

A/ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

TỔ TRƯỞNG ISO, HACCP : 01 người (ưu tiên nữ)

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Hóa thực phẩm/thủy sản hoặc lĩnh vực tương đương.

Yêu cầu: Đủ sức khỏe làm việc; Sử dụng thành thạo Word/ Excel; Có khả năng giao tiếp; Đọc hiểu các tài liệu ISO, HACCP tiếng Anh; Có ít nhất hai năm kinh nghiệm.

Nơi làm việc: 243 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Tp. HCM

Công việc:

I/ Lập kế hoạch cho các cuộc kiểm tra, thẩm tra, đánh giá nội bộ; kế hoạch họp xem xét lãnh đạo (XXLĐ); lập báo cáo kết quả thực hiện

Lập kế hoạch chi tiết các cuộc đánh giá nội bộ ISO, HACCP; lập báo cáo kết quả thực hiện.

Lập kế hoạch chi tiết các cuộc kiểm tra tính tuân thủ hệ thống HACCP của các đơn vị; lập báo cáo kết quả thực hiện.

Lập kế hoạch chi tiết các cuộc thẩm tra tính phù hợp của hệ thống HACCP công ty, lập báo cáo kết quả thực hiện.

Lập kế hoạch chi tiết các cuộc họp XXLĐ; lập tổng hợp họp XXLĐ, biên bản họp XXLĐ

II. Hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu ISO, HACCP, Halal

Định kỳ rà soát việc thẩm tra tài liệu của các đơn vị có còn phù hợp với tình hình thực tế.

Hỗ trợ các đơn vị biên soạn, chỉnh sửa tài liệu ISO, HACCP, Halal khi có sự thay đổi.

III. Phối hợp với các đơn vị để duy trì chứng nhận các hệ thống ISO, HACCP, Halal

Phân công và giám sát công việc của nhân viên ISO, HACCP; nhân viên môi trường

Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy, Halal.

Kiểm tra việc tuân thủ ISO, HACCP, Halal tại các đơn vị.

VI. Hỗ trợ các phân xưởng tiếp các đoàn kiểm tra, thanh tra, đánh giá của cơ quan Nhà Nước, đánh giá chứng nhận ISO, HACCP, Halal, …

V. Những công việc khác do Trưởng phòng/ Phó phòng/ BGĐ/ Đại diện Lãnh đạo phân công

B/ QUYỀN LỢI:

Tiền lương thực nhận: Theo thỏa thuận tại buổi phỏng vấn.

Tiền cơm: 60.000 đồng/ngày.

Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn và Bảo hiểm Sức khỏe con người, các chế độ khác theo quy định Công ty.

C/ LIÊN HỆ NỘP HỐ SƠ:

Nộp hồ sơ: 243 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM

Email: loan@nuocmamlienthanh.vn

Thời gian nộp từ ngày 28/02/2023 – 10/03/2023.

Điện Thoại:    – Chị Thanh Loan – Phòng NS-HC: 0909 602 999