HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN

Với quan điểm, sự phát triển bền vững của Công ty là kết quả của những đóng góp từ mỗi cán bộ công nhân viên, Ban giám Đốc Công ty CP chế biến Thủy hải sản liên Thành luôn luôn xây dựng các chính sách, chế độ nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty Liên Thành.
Mỗi năm, Ban Giám Đốc Công ty Liên Thành đều trích ra một khoản ngân sách đễ hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở cho những cán bộ công nhân viên gặp khó khăn nhằm cải thiện môi trường sống và tạo sự yên tâm công tác cho CBCNV và tiêu chuẩn để được xét chọn lao động CBCNV có thành tích trong lao động và sản xuất, gắn bó lâu năm với Công ty.
Từ chủ trương đó, Ban chấp hành công đoàn của Công ty Liên Thành được giao nhiệm vụ tìm hiểu hoàn cảnh của từng cán bộ công nhân viên để mỗi năm một lần, Ban chấp hành Công đoàn sẽ chọn ra người xứng đáng và đề xuất lên Ban Giám Đốc hỗ trợ chi phí xây cất hoặc sửa chữa nhà tùy theo hoàn cảnh.
Năm 2012, Ban chấp hành công đoàn của Công ty đã đi sâu đi sát vào hoàn cảnh của từng cán bộ công nhân trong công ty, xem xét các đóng góp trong suốt quá trình làm việc của từng các cán bộ công nhân viên. Sau khi xem xét, Ban chấp hành công đoàn của Công ty đã chọn anh Dương Thành Tâm, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng 4 là người được hỗ trợ chi phí sửa nhà trong năm 2012.
Tính đến năm 2012, anh Dương Thành Tâm đã làm việc tại công ty Liên Thành được 5 năm. Năm 2008, anh bắt đầu làm việc tại ở vị trí công nhân sản xuất tại phân xưởng 4 của Công ty liên Thành. Sau 2 năm tích cực làm việc, anh Tâm đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng sản xuất phân xưởng 4 và làm việc tại vị trí này cho tới nay.
Cuối năm 2011, sau 4 năm dành dụm tiền lương làm việc tại công ty, anh đã mua được mảnh đất tại huyện Bình Chánh và anh đã cất ngôi nhà tạm, mái tôn vách lá trên mảnh đất này để lấy vợ, sinh con. Trong những tháng giông bão trong năm 2012, ngôi nhà của anh đã bị tình trạng nhà dột, cột siêu không đủ đảm bảo môi trường sinh sống.
Ban chấp hành công đoàn của Công ty đã nhận thấy sự khó khăn đó và đã quyết định đề xuất lên Ban Giám Đốc công ty hỗ trợ chi phí sửa nhà cho anh Tâm. Xét những đóng góp của anh Tâm trong 5 năm làm việc, Ban Giám Đốc đã hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa nhà cho anh Tâm vào đầu tháng 11 năm 2012.
Với kinh phí được hỗ trợ, hiện nay ngôi nhà của anh đã được sửa chữa lại khang trang hơn và mái ấm của anh đã đầy ắp tiếng cười.