CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

Công ty Liên Thành được thành lập vào ngày 06/06/1906 nên hàng năm ngày 06/06 là ngày rất thiêng liêng và đáng nhớ của mỗi CBCNV, vì đó chính là ngày “Tri ân các bậc Tiền hiền” đã có công sáng lập nên công ty Liên Thành. Để tưởng nhớ những công lao to lớn của các bậc Tiền hiền, vào ngày này Cty Liên Thành thường tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hết sức có ý nghĩa như: tặng quà cho bà con nghèo, hiến máu nhân đạo..v..v..

Dục Thanh học hiệu còn in dấu chân người

Nhà thơ văn yêu nước, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thông từ Tân An ra Phan Thiết đã chọn địa điểm này để ẩn dật. Ông xây một ngôi nhà nhỏ đặt tên là Ngoạ Du Sào làm nơi đọc sách, ngâm thơ và tiếp xúc với các nhân sĩ yêu nước thời ấy.

HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN

Với quan điểm, sự phát triển bền vững của Công ty là kết quả của những đóng góp từ mỗi cán bộ công nhân viên, Ban giám Đốc Công ty CP chế biến Thủy hải sản liên Thành luôn luôn xây dựng các chính sách, chế độ nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty Liên Thành.