Văn phòng Công ty Liên Thành xưa

Văn phòng Công ty Liên Thành xưa, nay cũng là Trụ sở Công ty tại số 243 Bến Vân Đồn , Phường 5, Quận 4