CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 05/2017

MUA GÌ TẶNG NGÀY CỦA MẸ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN
MUA NGAY KẺO HẾT

ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CÔNG TY LIÊN THÀNH