KHUYẾN MÃI CUỐI NĂM TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG

KHUYẾN MÃI CUỐI NĂM 

 ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

 THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: TỪ NGÀY 02/12/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 15/12/2017

 

   Link chi tiết hệ thống cửa hàng:

  KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM

  KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH