CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 1/2018

KHUYẾN MÃI ĐẦU NĂM

Mua 2 Tặng 1 – Mua 2 chai Nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai cùng loại.

 

Từ ngày 12/01/2018 đến 26/01/2018

 

ÁP DỤNG TẠI CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Link chi tiết hệ thống cửa hàng:
KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH